Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137093

Huyện Triệu Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 10/02/2015 11:47:08

Thời gian qua, huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

 Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Công tác trợ giúp pháp lý lưu động được đẩy mạnh, mở rộng mạng lưới các câu lạc bộ, tổ và các cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn. UBND huyện đã đặc biệt quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời hoàn thành việc củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Đến trung tuần tháng 12 năm 2014, toàn huyện đã tổ chức tập huấn, hội nghị lồng ghép tuyên truyền pháp luật được 137 cuộc với 12.502 lượt người tham gia; hòa giải thành công 227 vụ, việc; tiếp nhận và kiểm tra 36 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã, thị trấn gửi kiểm tra; trợ giúp pháp lý cho 14/36 xã, thị trấn.

Tuy nhiên, chất lượng PBGDPL trên địa bàn huyện chưa đồng đều, có lúc có nơi còn mang tính hình thức, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn chế; công tác PBGDPL ở cơ sở còn thiếu linh hoạt trong lựa chọn hình thức, biện pháp phù hợp với người dân, đặc thù địa bàn. Để công tác PBGDPL đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về ý thức chấp hành pháp luật của các địa phương, đơn vị và từng cá nhân; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tư pháp cơ sở...

                                                                                   Phan Nga - Báo Thanh Hóa

Huyện Triệu Sơn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đăng lúc: 10/02/2015 11:47:08 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

 Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Công tác trợ giúp pháp lý lưu động được đẩy mạnh, mở rộng mạng lưới các câu lạc bộ, tổ và các cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn. UBND huyện đã đặc biệt quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời hoàn thành việc củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL. Đến trung tuần tháng 12 năm 2014, toàn huyện đã tổ chức tập huấn, hội nghị lồng ghép tuyên truyền pháp luật được 137 cuộc với 12.502 lượt người tham gia; hòa giải thành công 227 vụ, việc; tiếp nhận và kiểm tra 36 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã, thị trấn gửi kiểm tra; trợ giúp pháp lý cho 14/36 xã, thị trấn.

Tuy nhiên, chất lượng PBGDPL trên địa bàn huyện chưa đồng đều, có lúc có nơi còn mang tính hình thức, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn chế; công tác PBGDPL ở cơ sở còn thiếu linh hoạt trong lựa chọn hình thức, biện pháp phù hợp với người dân, đặc thù địa bàn. Để công tác PBGDPL đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, huyện Triệu Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; tăng cường công tác thanh, kiểm tra về ý thức chấp hành pháp luật của các địa phương, đơn vị và từng cá nhân; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tư pháp cơ sở...

                                                                                   Phan Nga - Báo Thanh Hóa