Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137093

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Ngày 16/08/2019 19:39:06

Ngày 14/8/2019 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo quản lý VSATTP tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh, Phó BCĐ thường trực quản lý vệ sinh ATTP tỉnh, đại diện BCĐ tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ quản lý vệ sinh ATTP huyện, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo quản lý VS ATTP tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai học tập và quán triệt thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về ATTP được nâng lên, ATTP đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. UBND tỉnh và các huyện, thị xã thành phố đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Kết quả sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh có tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%. Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ tỉnh ngoài vào tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 71%( mục tiêu NQ đến tháng 6/2018 phải đạt 90% trở lên). Tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 34,5%( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 20% trở lên). Tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định điều kiện về ATTP đạt 72,5%( mục tiêu nghị quyết đề ra đến tháng 6/2018 là 60%). Tỷ lệ bếp ăn tập thể được công nhận đảm bảo ATTP đạt 67,1%( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 60%). Trên địa bàn tỉnh có 66 chợ được công nhận chợ kinh doanh ATTP ( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 81 chợ). 305 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đáp ứng quy định về ATTP( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 137 cửa hàng). Tỷ lệ xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP đạt 10% (mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 40 % trở lên). Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên nội dung phong phú thiết thực tạo hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa hưởng ứng thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình xã ATTP được tích cực triển khai thực hiện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 783 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 727 chuỗi so với năm 2016. UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng 594 xã, phường, thị trấn ATTP, trong đó có huyện Đông Sơn và Vĩnh Lộc có 100% số xã đã đạt tiêu chí ATTP. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo ATTP được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm về ATTP được tăng cường.
Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Tại hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể, 20 cá nhân, 10 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nội dung Nghị quyết 04/ NQ-TU của Tỉnh ủy.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh phải phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung mục tiêu mà Nghị quyết 04/NQ-TU đã đề ra về công tác ATTP. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về công tác ATTP, cán bộ, Đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định về ATTP. Tập trung tăng cường thời lượng tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện truyền thông, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục giành kinh phí cho việc tập huấn kỹ năng quản lý về ATTP cho cán bộ các cấp. Sở giáo dục Đào tạo có kế hoạch đưa chương trình giáo dục về ATTP vào chương trình ngoại khóa của các nhà trường. Đối với các chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết 04 /NQ-TU đề ra, các ngành địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhất là chỉ tiêu về: xây dựng chợ an toàn thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và đặc biệt là việc xây dựng xã ATTP, phấn đấu đến tháng 6/2020 tất cả các xã NTM phải đạt tiêu chí xã ATTP, và đến hết năm 2020 có 90% số xã, phường, thị trấn đạt xã ATTP.Tập trung tăng cường công tác thanh kiểm tra về ATTP, hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách về ATTP, các ngành nghiên cứu tham mưu việc bố trí kinh phí hỗ trợ các huyện trong công tác thực hiện ATTP trên địa bàn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác triển khai thực hiện NQ 04/NQ-TU trên địa bàn. Sau hội nghị của tỉnh, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đã đề nghị các xã thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện của đơn vị, tổ chức sơ kết, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và gửi kết quả báo cáo về huyện trước ngày 30/8/2019.


CIMG4026.JPG

CIMG4025.JPG


Thùy Dung
 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Đăng lúc: 16/08/2019 19:39:06 (GMT+7)

Ngày 14/8/2019 UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo quản lý VSATTP tỉnh, đồng chí Phạm Đăng Quyền, PCT UBND tỉnh, Phó BCĐ thường trực quản lý vệ sinh ATTP tỉnh, đại diện BCĐ tỉnh, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn tham dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ quản lý vệ sinh ATTP huyện, các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo quản lý VS ATTP tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Sau khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04 -NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai học tập và quán triệt thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về ATTP được nâng lên, ATTP đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. UBND tỉnh và các huyện, thị xã thành phố đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Kết quả sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh có tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%. Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ tỉnh ngoài vào tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 71%( mục tiêu NQ đến tháng 6/2018 phải đạt 90% trở lên). Tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 34,5%( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 20% trở lên). Tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định điều kiện về ATTP đạt 72,5%( mục tiêu nghị quyết đề ra đến tháng 6/2018 là 60%). Tỷ lệ bếp ăn tập thể được công nhận đảm bảo ATTP đạt 67,1%( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 60%). Trên địa bàn tỉnh có 66 chợ được công nhận chợ kinh doanh ATTP ( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 81 chợ). 305 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đáp ứng quy định về ATTP( mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 137 cửa hàng). Tỷ lệ xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP đạt 10% (mục tiêu đề ra đến tháng 6/2018 là 40 % trở lên). Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thường xuyên nội dung phong phú thiết thực tạo hiệu quả cao, tạo sự lan tỏa hưởng ứng thực hiện trong các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và mô hình xã ATTP được tích cực triển khai thực hiện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 783 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 727 chuỗi so với năm 2016. UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng 594 xã, phường, thị trấn ATTP, trong đó có huyện Đông Sơn và Vĩnh Lộc có 100% số xã đã đạt tiêu chí ATTP. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho công tác đảm bảo ATTP được quan tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và sử lý vi phạm về ATTP được tăng cường.
Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Tại hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể, 20 cá nhân, 10 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nội dung Nghị quyết 04/ NQ-TU của Tỉnh ủy.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Xứng, PBT Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh phải phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung mục tiêu mà Nghị quyết 04/NQ-TU đã đề ra về công tác ATTP. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về công tác ATTP, cán bộ, Đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định về ATTP. Tập trung tăng cường thời lượng tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện truyền thông, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục giành kinh phí cho việc tập huấn kỹ năng quản lý về ATTP cho cán bộ các cấp. Sở giáo dục Đào tạo có kế hoạch đưa chương trình giáo dục về ATTP vào chương trình ngoại khóa của các nhà trường. Đối với các chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết 04 /NQ-TU đề ra, các ngành địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhất là chỉ tiêu về: xây dựng chợ an toàn thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và đặc biệt là việc xây dựng xã ATTP, phấn đấu đến tháng 6/2020 tất cả các xã NTM phải đạt tiêu chí xã ATTP, và đến hết năm 2020 có 90% số xã, phường, thị trấn đạt xã ATTP.Tập trung tăng cường công tác thanh kiểm tra về ATTP, hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách về ATTP, các ngành nghiên cứu tham mưu việc bố trí kinh phí hỗ trợ các huyện trong công tác thực hiện ATTP trên địa bàn. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác triển khai thực hiện NQ 04/NQ-TU trên địa bàn. Sau hội nghị của tỉnh, đồng chí Lê Xuân Dương, PCT UBND huyện đã đề nghị các xã thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện của đơn vị, tổ chức sơ kết, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và gửi kết quả báo cáo về huyện trước ngày 30/8/2019.


CIMG4026.JPG

CIMG4025.JPG


Thùy Dung