Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
137093

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NÔNG TRƯỜNG

TT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thong

Phó Bí thư Đảng ủy

0936696648

 

2

Lê Quang Hải

Chủ tịch UBND

0942482289

 

3

Lê Ngọc Tuyến

Phó Chủ tịch UBND

0987561603

 

4

Trần Quốc Quảng

Phó Chủ tịch HĐND

0763093386

 

5

Nguyễn Thế Nội

Trưởng Công an

0943943891

 

6

Tô Vĩnh Huỳnh

CHT BCHQS

0972991311

 

7

Phạm Đình Tháp

Chủ tịch MTTQ

0394739837

 

8

Lê Thị Phượng

Chủ tịch hội phụ nữ

0379537848

 

9

Vũ Đức Phượng

Chủ tịch HCCB

0374150010

 

10

Nguyễn Đức Hoan

Chủ tịch Hội nông dân

0978449277

 

11

Lê Thị Hà

Bí thư Đoàn thanh niên

0347592597

 

12

Mai Văn Phú

Văn hóa

0834588609

 

13

Phạm Thanh Hải

Tư pháp - Hộ tịch

0359883888

 

14

Lê Quang Thọ

Địa chính - NN

0986453789

 

15

Phạm Giang Nam

Văn phòng - Thống kê

0915331618

 

16

Hoàng Văn Hoài

Văn phòng - Thống kê

0913143567

 

17

Nguyễn Lâm Tới

Địa chính

0916586010

 

18

Trần Thị Hương

Kế toán Ngân sách

0914513246

 

19

Lê Thị Chinh

Kế toán kế hoạch

0972809029

 

20

Đào Thị Tình

Chính sách xã hội

0914954969