Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
71
Hôm qua:
78
Tuần này:
390
Tháng này:
1827
Tất cả:
49755
 ỦY BAN NHÂN DÂN                                             CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NÔNG TRƯỜNG                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

DANH SÁCH

Cán bộ xã Nông Trường dự buổi tập huấn cổng  thông tin

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Tô Vĩnh Ca

BT- Đảng ủy

 

2

Nguyễn Duy Tuấn

PBT- ĐU

 

3

Hồ Sỹ Liên

CT – UBND xã

 

4

Trần Quốc Quảng

PCT –HĐND xã

0948349136

5

Phạm Đình Tháp

CT- MTTQ xã

0942736882

6

Nguyễn Đức Hoan

CT-HND xã

01252613430

7

Lê Thị Phượng

CT- HPNxã

0949539885

8

Vũ Đức Phượng

CT- CCB xã

0946027396

9

Lê Thị Hà

BT- ĐTN xã

 

10

Lê Ngọc Tuyến

PCT– UBND xã

 

11

Lương Đình Phượng

TCA xã

 

12

Trần Thị Hương

KT NS xã

 

13

Lê Thị Chinh

KT KH xã

 

14

Mai Văn Phú

VHTT xã

0886615330

15

Phạm Thị Hoa

CC-CS xã

01234588609

16

Nguyễn Đăng Quân

CC- ĐC xã

0949137386

17

Lê Quang Thọ

CC – ĐCXD xã

0948051112

18

Tô Vĩnh Huỳnh

XĐT xã

 

19

Phạm Thanh Hải

CC- TP xã

 

20

Nguyễn Thị Hường

CC- VP xã

 

21

Lê Văn Thơm

PCA xã

0948720115

22

Lê Thanh Đạm

PCA xã

 

23

Lê Thị Thực

VP Đảng ủy

 

24

Nguyễn Văn Thanh

BT chi bộ 1

 

25

Vũ Đức Khang

BT chi bộ 2

 

26

Lê Trọng Kiên

BT chi bộ 3

 

27

Lê Hồng Phương

BT chi bộ 4

01255050234

28

Nguyễn Duy Hợp

BT chi bộ 5

 

29

Nguyễn Duy Hòe

BT chi bộ 6

01253028626

 

30

Nguyễn Đăng Huấn

BT chi bộ 7

 

31

Nguyễn Đăng Tỉnh

BT chi bộ 8

 

32

Nguyễn Dương

BT chi bộ 9

 

33

Phạm Thế Tuyên

BT chi bộ 10

 

34

Lê Văn Long

BT chi bộ 11

0886472577

 

35

Nguyễn Văn Huỳnh

BT chi bộ 12

 

36

Nguyễn Công Kháng

BT chi bô 13

 

37

Lê Thanh Hải

TT thôn 1

 

38

Tô Văn Mười

TT thôn 2

 

39

Đào Huy An

TT thôn 3

 

40

Nguyễn Văn Thiện

TT thôn 4

01298611240

 

41

Tô Văn Tiến

TT thôn 5

 

42

Nguyễn Duy Tùy

TT thôn 6

 

43

Phạm Đình Nguyên

TT thôn 7

01298023534

 

44

Nguyễn Văn Ngọc

TT thôn 8

 

45

Hồ Sỹ Quang

TT thôn 9

 

46

Nguyễn Văn Bắc

TT thôn 10

 

47

Lương Đình An

TT thôn 11

 

48

Mai Văn Quân

TT thôn 12

 

49

Lê Đình Lan

TT thôn 13

 

50

Vũ văn Vui

CA xã

 

51

Lê Văn Cơ

CA xã

 

52

Đào Huy Đương

CA xã

 

53

Trần Quốc Trung

CA xã

 

54

Lê Văn Thế

CA xã

 

55

Nguyễn Duy Ninh

CA xã

 

56

Nguyễn Đăng Đức

CA xã

01238680234

 

57

Thiều Hữu Truyền

CA xã

 

58

Vũ Văn Hòa

CA xã

 

59

Nguyễn Văn Hợp

CA xã

 

60

Lê Tiến Hải

CA xã

 

61

Đào Huy Trác

CA xã

 

62

Lương Đình Đại

CA xã

 

 

Tổng

 

 

 

Nông Trường ngày 8 tháng 12 năm 2017

Người lập danh sách

 

 

Mai Văn Phú